Lunchanmälan

19 september 08:00Umeå universitet

Karriärdagen IT 2019

De utbildningar som deltar under förmiddagen är civilingenjörsprogrammen i Interaktion & Design och Teknisk Datavetenskap, kandidatprogrammet i Datavetenskap samt högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik. Vi jobbar för att även kunna ta emot studenter från Kognitionsvetarprogrammet och Informatik. Studenterna kommer att examineras på sin framtida yrkesroll så de är motiverade att ställa frågor och prata med företagen.

Dagen i stort

Lokal tillgänglig

Lokalen tillgänglig för att ställa i ordning montrar etc.

60min

Företagspresentationer

Ultrakorta företagspresentationer (varje företag kommer att ha sin logga och kort företagsinformation uppe på en slide i samband med pitchen). Fokus på förstaårsstudenter (yrkesroller, generiska färdigheter). Dessa ska vara max 90 sekunder, då får vi mer tid för diskussioner.

60min

Mingel

Mingel i mässformat med förstaårsstudenter. Det kommer att finnas plats för 1-2 rollups och antingen ett vanligt bord eller ett ståbord per företag. På grund av platsbrist så kommer det vara svårt att få plats med en större monter.

75min

Paneldiskussion

Paneldiskussion där en representant från alla företag bjuds upp på scen och svarar på studenternas frågor både muntligen och med Ja/Nej-skyltar. Diskussionen kommer att ledas av en moderator.

45min

Lunch

Lunch för företagsrepresentanter på universum.

60min

Företagspresentationer

Ultrakorta företagspresentationer (varje företag kommer att ha sin logga och kort företagsinformation uppe på en slide i samband med pitchen). Fokus högre årskurser (karriär, exjobb, studiebesök etc). Dessa ska vara max 90 sekunder, då får vi mer tid för diskussioner.

60min

Mingel

Mingel i mässformat.

120min

Bra att veta:

Fler av er har deltagit tidigare år och är väl medvetna om formatet men här kommer lite praktisk information.

Lokal:
Lokalen är Rotundan i Universumhuset. Rotundan är placerad en våning upp från huvudentrén.

Parkering:
Parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Universumhuset. Efter klockan 8:00 brukar det börja bli trångt så ett tips för dom som tar bil är att vara ute i tid.

Montrar:
I år tillkommer ytterligare studentgrupper i form av kognitionsvetare och informatikstudenter. För att svara upp mot detta planerar vi att utnyttja öppna ytor i direkt anslutning till Rotundan. Vi tror inte att detta nödvändigtvis leder till större ytor för montrarna utan ni får räkna med att ni har en ca 2,5meter bred yta att tillgå. Detta är tänkt som en vägledning för storleken på och antalet Roll-ups och annat ni får plats för.

Lunch: Som tidigare år så bjuder vi deltagande företag på lunch. För att få ordning på lunchbeställningen vill vi att ni registrerar er för lunchen.

Vid frågor kontakta:
Mats Johansson
mats.johansson@umu.se

Thomas Mejtoft
thomas.mejtoft@umu.se

Lunchanmälan

I samarbete med